Superherois

Després de conéixer les diferents rames del Cristianisme, creus que els superherois poden ser són religiosos?

Ho comprobem?


https://drive.google.com/file/d/0B9qOkaFV9_yMZC1BaVhnMHBzWm8/view?usp=sharing